0966691155

Category Archives: ẢNH DỰ ÁN

TÒA LOTTE – LIỄU GIAI

– Nội Thất Hà Hồi trân trọng cám ơn Tòa Lotte Liễu Giai đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi – Số lượng: 90 bàn hộc treo BVP09, link sản phẩm:https://noithathahoi.com/san-pham/ban-nhan-vien-hoc-treo-1m2-bvp09/ 90 ghế xoay XL4, link sản phẩm: https://noithathahoi.com/san-pham/ghe-xoay-luoi-xl4/ 6 tủ tài liệu TVP14, link sản phẩm: https://noithathahoi.com/san-pham/tu-tai-lieu-go-tvp14/ 2 bàn giám đốc  […]

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ TỪ SƠN – BẮC NINH

– Nội Thất Hà Hồi trân trọng cám ơn Ban Chỉ Huy Quân Sự Thị Xã Từ Sơn Bắc Ninh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi – Số lượng: 100 bàn hội trường BHT01, link sản phẩm: https://noithathahoi.com/san-pham/ban-hoi-truong-bht01/ 9 bàn BLĐ8, link sản phẩm: https://noithathahoi.com/san-pham/ban-giam-doc-khong-hoc-1m6-bld8/ 6 tủ tài liệu, link […]

Công ty CP Jetlink Việt Nam

– Nội Thất Hà Hồi trân trọng cám ơn công ty cổ phần Jetlink Việt Nam đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi Bàn chân sắt BVP07, link sản phẩm: https://hahoi.vn/san-pham/ban-nhan-vien-chan-sat-trang-1m2-bvp07v/ Ghế xoay XL4, link sản phẩm: https://hahoi.vn/san-pham/ghe-xoay-luoi-xl4/ Tủ tài liệu TVP14, link sản phẩm: https://hahoi.vn/san-pham/tu-tai-lieu-go-tvp14/ Gía sắt 5 tầng, link: https://hahoi.vn/san-pham/gia-ke-sat-de-hang-5-tang-gs05/ Giường […]

Chat Zalo